Contributie

Gymnastiek Vereniging Texel is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, KNGU.  Bij een bond aangesloten zijn heeft op velerlei fronten voordelen. De KNGU biedt ondersteuning in onder andere verzekeringsaangelegenheden, eventuele deelname aan wedstrijden, bestuur adviezen en meer. Als een vereniging is aangesloten is men per verenigingslid naast de clubcontributie ook ‘bondscontributie’ verschuldigd. Het relatienummer met de KNGU is: 1081646

Contributie