Contributie Seizoen 2023 - 2024

Gymnastiek Vereniging Texel is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, KNGU.  Bij een bond aangesloten zijn heeft op velerlei fronten voordelen. De KNGU biedt ondersteuning in onder andere verzekeringsaangelegenheden, eventuele deelname aan wedstrijden, bestuur adviezen en meer. Als een vereniging is aangesloten is men per verenigingslid naast de clubcontributie ook ‘bondscontributie’ verschuldigd. Het relatienummer met de KNGU is: 1081646

Bondscontributie KNGU per kwartaal 
Jeugd en juniorleden tot 16 jaar €          5,80
Leden vanaf 16 jaar €          7,15

GVT contributie per jaar

 
Leden tot en met 5 jaar €      140,00
Leden van 6 tot en met 15 jaar €      160,00
Leden van 16 jaar en ouder €      210,00
Eenmalige inschrijfkosten 
Per ingeschreven lid €          5,00