Logo GvT

Ik ben Jeanette van Heerwaarden.
Het bestuur van GVT heeft mij gevraagd om voor deze vereniging de rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) op me te nemen. Zelf ben ik geen lid van GVT, maar ik wil dit wel graag doen. Voor deze functie heb ik de training ‘Vertrouwens Contact Persoon in de sport’ van NOC*NSF gevolgd.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, vermoeden, klacht of melding heeft over ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, (verbaal) geweld of pesten. Zowel sporters zelf, als ouders van jeugdleden, toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuursleden kunnen bij mij terecht.

Als je iets hebt meegemaakt of je hebt een vermoeden van ongewenst gedrag tussen anderen, is het vaak moeilijk en emotioneel om daar met iemand over te spreken. Maar als betrokkene moet je in de eerste plaats je verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen. Als vertrouwenscontactpersoon luister ik naar je verhaal en daarna gaan we samen de mogelijkheden voor vervolgstappen bespreken. Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en zal je na een melding zo nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.

Vanzelfsprekend hoopt iedereen dat dit een functie is waar nooit gebruik van gemaakt zal hoeven worden maar het is goed voor de leden en andere betrokkenen om er als vereniging op voorbereid te zijn.

NOC*NSF heeft ook een telefonische hulplijn waar je een melding kunt doen of je vragen kunt stellen. 0900 2025590 (€0,10/min.

Jeanette van Heerwaarden
Julianastraat 3
Den Burg
06 12 43 25 47

JeanettevanHeerwaarden