Logo GvT

GVT

Club

Er helpen veel vrijwilligers mee aan de klussen die binnen de vereniging gedaan moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mensen die de organisatie, het bouw- en sjouwwerk, de catering en de teltafel bij wedstrijden en evenementen verzorgen, om de mensen die het onderhoud aan de toestellen plegen, om de juryleden en de jury-assistenten, om de leden van het evenemententeam, om de oliebollenbakkers en om de bestuursleden.

Naast bovengenoemde mensen die enorm veel werk op min of meer incidentele basis verzetten zijn er ook een paar vrijwilligers die week-in-week-uit een bepaalde structurele taak verrichten. Dat zijn bijvoorbeeld de beheerders van de website en de ledenadministratie, en de assistenten op de lesvloer.

Lang niet alle taakvelden zijn optimaal bezet. Hieronder een overzicht van de goed bezette posten, en de klussen die nog open staan.

Voor meer informatie mail naar

Takenpakket vrijwilligers >

 

 

 

 

 

 

Algemeen verenigingsadres

Postbus 70, 1790 AB Den Burg


Voorzitter

Kees Duin

Secretaris

Debby Kieft

Penningmeester

Andrew Albers


Ledenadministratie

Sylvia Schoo- van Beekum

Algemeen bestuurslid

 


 

Wat houdt ons bezig? Spring hier direct naar de actuele Actiepuntenlijst.

Het takenpakket van bestuur en vrijwilligers kunt u lezen door navolgende link aan te klikken.

Takenpakket bestuur Gymnastiekvereniging Texel

Kamer van Koophandel: 40634218

 

Op dinsdag 3 april 2018 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van Gymnastiek Vereniging Texel.

De bijeenkomst werd gehouden in De Buureton, Beatrixlaan 45.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 13 juli 2017

Jaarcijfers

Toelichting op financieel verslag 2017 en begroting 2018 van GVT voor de ledenvergadering van 3 april 2018.

Besluit contributieaanpassing  m.i.v 3e kwartaal 2018 (1 juli 2018)