Logo GvT

GVT

Club

 

Algemeen verenigingsadres

Postbus 70, 1790 AB Den Burg


Voorzitter

Kees Duin

Secretaris

Debby Kieft

Penningmeester

Andrew Albers


Ledenadministratie

Sylvia Schoo- van Beekum

Algemeen bestuurslid

 


 

Wat houdt ons bezig? Spring hier direct naar de actuele Actiepuntenlijst.

Het takenpakket van bestuur en vrijwilligers kunt u lezen door navolgende link aan te klikken.

Takenpakket bestuur Gymnastiekvereniging Texel

Kamer van Koophandel: 40634218

 

Op dinsdag 3 april 2018 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van Gymnastiek Vereniging Texel.

De bijeenkomst werd gehouden in De Buureton, Beatrixlaan 45.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 13 juli 2017

Jaarcijfers

Toelichting op financieel verslag 2017 en begroting 2018 van GVT voor de ledenvergadering van 3 april 2018.

Besluit contributieaanpassing  m.i.v 3e kwartaal 2018 (1 juli 2018)