Logo GvT

GVT

Club

 

Algemeen verenigingsadres

Postbus 70, 1790 AB Den Burg


Voorzitter

Kees Duin

Secretaris

Marc Roeper

Penningmeester

Andrew Albers


Ledenadministratie

Sylvia Schoo- van Beekum

Algemeen bestuurslid

 


 

Wat houdt ons bezig? Spring hier direct naar de actuele Actiepuntenlijst.

Het takenpakket van bestuur en vrijwilligers kunt u lezen door navolgende link aan te klikken.

Takenpakket bestuur Gymnastiekvereniging Texel

Kamer van Koophandel: 40634218


Op donderdag 18 april 2019 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van Gymnastiek Vereniging Texel.

De bijeenkomst werd gehouden in De Buureton, Beatrixlaan 45.

Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 18 april 2019