Logo GvT

GVT

Club

Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 13 juli

 

19:30-20:00 demonstratie freerunning

20:00-21:00 uur officiƫle gedeelte

 

Aanwezig: Marcel Witte, Jocyce vd Wetering, Yvonne Eelman, Yvonne Vlaming, Madou de Haan, Tryntsje Postma, Nico, Stoter, Yvonne Bruining, Moedy en Joris (freerunnen), Marja Weijers, meneer Roeper, Joost Brieko, Kees Duin, Andrew Albers en Debby Kieft

Afwezig met afbericht: Robert de Jong, Mariet vd Werve, Betsie Verhoeven.

 

Agenda

 

 • Opening door Kees Duin
 • Vaststellen agenda; oke
 • Goedkeuring notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken/mededelingen
 • Er zijn bestuursleden nodig. Marcel Witte en meneer Roeper geven aan altijd te willen helpen waar nodig. Misschien moet de vraag anders gesteld worden; wie wil het bestuur ondersteunen?
 • Financieel verslag; kascontrole, nieuwe kascommissie aanstellen
 • Kascontrole is gedaan door Rositha Beumkes en Sylvia Schoo. Samen met Kees Polderman is het verslag opgemaakt. De kas ziet er goed uit.
 • Opmerking over de oliebollen; waarom bedrag naar de steunstichting? Acties gaan vaak naar die stichting. Kan bewaard worden voor grotere uitgaven.
 • Geen contributieverhoging nodig.
 • Yvonne ziet contributie als kosten voor leiding, materiaal etc.
 • Bondscontributie is wel verhoogd
 • Nieuwe kascommissie is Sylvia Schoo en Betsie Verhoeven.
 • Decharge bestuur
 • Akkoord
 • Technische zaken
 • Kader wissel, veel ondersteuning van Madou. Tryntsje, Yvonne, Nico en Puk zijn erg belangrijk.
 • Nico zoekt naar hulp op niveau.
 • Leiding staat open voor nieuwe trainers
 • Er komt een nieuwe groep jonge turnsters, deze komen vanuit de gymlessen.
 • Samenwerking GOS weer goed. TGT bestaat niet meer officieel. Uitwisseling naar beiden verenigingen is nog steeds mogelijk
 • Bedankje voor Yvonne, Nico, Madou, Yvonne, Betsie en Joyce
 • Jaarverslag GVT
 • Volgorde klopt niet. Debby gaat hier naar kijken. Maart Moet 2016 zijn. En Mariet heeft een geholpen met organiseren.
 • Jaarverslag Turngroep Texel
 • Is niet aanwezig  wel door Madou gemaakt. Onze dank Daarvoor. Gos nieuwe leiding misschien ook beter contact tussen verenigingen.
 • Rayon wordt door Gos en GVT georganiseerd.
 • Kleding GVT of Gos nieuw
 • Ondersteuning bestuur;

Ledenadministratie Sylvia Schoo, blijft dit doen.

Financiƫn; Kees Polderman

 • Aftreding bestuursleden; Menno Schuijl afgetreden, Joost op een zeer laag pitje, Andrew blijft als penningmeester
 • Herkiesbaar; Joost Brieko en Debby Kieft
 • Nieuwe bestuursleden; werkgroepen hard nodig.
 • Vrijwilligers (voor werkgroep; oliebollen, Sinterklaas, Koningsmarkt)

Rondvraag;

Geen vragen.

 

GVT bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.