Logo GvT

GVT

Club

Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 13 juli

 

19:30-20:00 demonstratie freerunning

20:00-21:00 uur officiële gedeelte

 

Aanwezig: Marcel Witte, Jocyce vd Wetering, Yvonne Eelman, Yvonne Vlaming, Madou de Haan, Tryntsje Postma, Nico, Stoter, Yvonne Bruining, Moedy en Joris (freerunnen), Marja Weijers, meneer Roeper, Joost Brieko, Kees Duin, Andrew Albers en Debby Kieft

Afwezig met afbericht: Robert de Jong, Mariet vd Werve, Betsie Verhoeven.

 

Agenda

 

 • Opening door Kees Duin
 • Vaststellen agenda; oke
 • Goedkeuring notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken/mededelingen
 • Er zijn bestuursleden nodig. Marcel Witte en meneer Roeper geven aan altijd te willen helpen waar nodig. Misschien moet de vraag anders gesteld worden; wie wil het bestuur ondersteunen?
 • Financieel verslag; kascontrole, nieuwe kascommissie aanstellen
 • Kascontrole is gedaan door Rositha Beumkes en Sylvia Schoo. Samen met Kees Polderman is het verslag opgemaakt. De kas ziet er goed uit.
 • Opmerking over de oliebollen; waarom bedrag naar de steunstichting? Acties gaan vaak naar die stichting. Kan bewaard worden voor grotere uitgaven.
 • Geen contributieverhoging nodig.
 • Yvonne ziet contributie als kosten voor leiding, materiaal etc.
 • Bondscontributie is wel verhoogd
 • Nieuwe kascommissie is Sylvia Schoo en Betsie Verhoeven.
 • Decharge bestuur
 • Akkoord
 • Technische zaken
 • Kader wissel, veel ondersteuning van Madou. Tryntsje, Yvonne, Nico en Puk zijn erg belangrijk.
 • Nico zoekt naar hulp op niveau.
 • Leiding staat open voor nieuwe trainers
 • Er komt een nieuwe groep jonge turnsters, deze komen vanuit de gymlessen.
 • Samenwerking GOS weer goed. TGT bestaat niet meer officieel. Uitwisseling naar beiden verenigingen is nog steeds mogelijk
 • Bedankje voor Yvonne, Nico, Madou, Yvonne, Betsie en Joyce
 • Jaarverslag GVT
 • Volgorde klopt niet. Debby gaat hier naar kijken. Maart Moet 2016 zijn. En Mariet heeft een geholpen met organiseren.
 • Jaarverslag Turngroep Texel
 • Is niet aanwezig  wel door Madou gemaakt. Onze dank Daarvoor. Gos nieuwe leiding misschien ook beter contact tussen verenigingen.
 • Rayon wordt door Gos en GVT georganiseerd.
 • Kleding GVT of Gos nieuw
 • Ondersteuning bestuur;

Ledenadministratie Sylvia Schoo, blijft dit doen.

Financiën; Kees Polderman

 • Aftreding bestuursleden; Menno Schuijl afgetreden, Joost op een zeer laag pitje, Andrew blijft als penningmeester
 • Herkiesbaar; Joost Brieko en Debby Kieft
 • Nieuwe bestuursleden; werkgroepen hard nodig.
 • Vrijwilligers (voor werkgroep; oliebollen, Sinterklaas, Koningsmarkt)

Rondvraag;

Geen vragen.

 

GVT bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Page 1 of 3

Persoonsgegevens

Achernaam:*
Vul je achternaam in.

Geslacht:*
Vul je geslacht in.

Voorletters:*
Vul je voorletters in.

Roepnaam:*
Vul je roepnaam in.

Geboortedatum:*
/ / Vul je geboortedatum in.

Adres:*
Vul je adres in.

Postcode:*
Vul je postcode in.

Woonplaats:*
Vul je woonplaats in.

Telefoon:*
Vul je telefoonnummer in.

Mobielnummer (ouder/verzorgende):
Invalid Input

Mobielnummer (ouder/verzorgende):
Invalid Input

Emailadres:*
Vul een geldig e-mail adres in.

Inschrijfdatum:*
Vul een geldige inschrijfdatum in.

* verplichte velden

 

Lidmaatschap

Lidmaatschap:*
Maak een keuze voor het lidmaatschap.

(Bestaand lid) GVT, geef hier de huidige lessen aan:
Invalid Input

(Nieuw lid) kies je gewenste lessen:
Invalid Input

* verplichte velden

 

Betalingsgegevens

Goedkeuring machtiging:*
U moet nog toestemming verlenen aan Gymnastiekvereniging Texel om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Texel doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en eventuele wedstrijdgelden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst ig de opdracht van Gymnastiekvereniging Texel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Achternaam, voorletters rekening houder:*
Vul de rekening houder in.

Adres rekeninghouder:*
Vul het adres van de rekening houder in.

Postcode rekeninghouder:*
Vul de postcode in van de rekening houder.

Woonplaats rekeninghouder:*
Vul de woonplaats in van de rekeninghouder.

Land rekeninghouder:*
Vul het land in van de rekeninghouder.

Rekeningnummer (IBAN):*
Vul het IBAN nummer in.

Bank Identificatie (BIC):*
Vul de BIC code in.

* verplichte velden

Drie gratis proeflessen

Als je lid wilt worden van GVT, krijg je van ons drie gratis proeflessen. Daarna kun je je inschrijven en ben je officieel lid.

De aanmeldformulier zijn te verkrijgen bij de leiding tijdens de lessen.

Of u kunt reeds een formulier downlaoden door op het PDF-logo te klikken.

 

De ingevulde formulieren dienen bij de leiding te worden afgegeven.

Check hier het lesrooster.

Check hier de contributiebedragen.

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar:

 • vóór 1 juni voor opzegging per 1 juli.
 • vóór 1 december voor opzegging per 1 januari.

Opzeggingen: uitsluitend schriftelijk of per email.

Ledenadministratie GVT
Postbus 70
1790 AB DEN BURG

 

 

 

 

 

Meer informatie binnenkort.

Alles over de GVT- contributie

GVT incasseert de contributie elk kwartaal, rond de de 25e van de tweede maand van het kwartaal.

Contributieoverzicht (bedragen zijn per jaar)

Bondscontributie (verplichte afdracht aan de KNGU, die leden verzekert
Jeugd en junior tot 16 jaar, per kwartaal
Senioren vanaf 16 jaar, per kwartaal

Contributie tot en met 5 jaar
Contributie 6-15 jaar
Contributie 16 jaar en ouder
Eenmalige inschrijfkosten


€     5,35
€     6,55

€ 108,00
€ 128,00
€ 178,00
€     5,00